Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Záruční podmínky

Na veškeré námi nabízené zboží samozřejmě poskytujeme plné záruky, tedy nemusíte mít žádné obavy.. Vždy uděláme maximum pro Vaši spokojenost!

Délka záruky je 2 roky. Tato doba začíná dnem vystavení faktury. Záruka na zboží prodávané prostřednictvím www.profi-pneu.cz se řídí a je zcela v souladu s platnou legislativou. Nedílnou součást záručních podmínek tvoří záruční podmínky výrobce. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží, čehož důkazem je daňový doklad - faktura. Na reklamované zboží bude zajištěna provozovatelem přeprava od zákazníka.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
 • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s určením
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry, podmínkám běžným
 • zboží bylo poškozeno živly
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami

Reklamační řád

Nemusíte však mít strach - vždy se Vám budeme snažit vyjít maximálně vstříc.

Povinnosti kupujícího:

Kupující je povinen dodané zboží při převzetí prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.

Kupující může oprávněnou reklamaci podat jednou z následujících možností:

 1. Na e-mailovou adresu obchod@profi-pneu.cz
 2. Poštou na adresu provozovatele
 3. Osobním doručením.

Kupující je povinen uvést:

 1. Číslo faktury
 2. Co nejvýstižnější popis závad a jejich projevů.
 3. Doložit doklad o vlastnictví zboží (přikládána faktura a dodací list).

Povinnosti prodávajícího:

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace uplatněná v záruční době:

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura a případně i dodací list (funkci dodacího listu plní i faktura na které je vyznačeno převzetí zboží), který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu (faktury). Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem (fakturou) a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list (fakturu), je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na jméno obchodníka, který vyhotovil fakturu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku převzetí zboží od dopravce.

Obchodní podmínky

V případě nejasností má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě.

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednání s nákupním řádem. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o zařazení jeho objednávky (pažadavku) v našem objednávkového systému, v případě uvedení emailu bude potvrzovací správa a zařazení ke zpracování zaslána na něj. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadaný email, kontaktujte nás.

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí převzetí zásilky odmítnout, či dopravce požádat o doručení další pracovní den a v mezidobí problém konzultovat s provozovatelem. V opačném případě se vystavuje nebezpečí zbytečných průtahu při řešení případného problému. V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně kontaktovat provozovatele internetového obchodu www.profi-pneu.cz. Nepřijme-li zákazník objednanou zásilku, způsobí tím provozovateli škodu (poštovné, dopravné a balné), která bude následně vymáhána občansko-právní cestou.

Vážíme si Vaší důvěry a chráníme data našich zákazníků před zneužitím. Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřeby společnosti, nejsou prodávány, předávány, ani jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran (vyjma přepravních společnosti PPL a Česká pošta, kterým jsou předáný v minimálním množství, nutném pro doručení Vaší zásilky)

Vracení zboží ze strany kupujícího:

Podle obchodního zákoníku je kupující oprávněn odstoupit od nákupu prostředníctvím internetového obchodu (mimořádnou provozovnu ) bez udání důvodů do 14dnů od doručení a vrátit zakoupené zboží v původním obalu, kompletní, nepoškozené a nepoužité. Kupujícímu bude do 10 pracovních dnů od doručení zboží dodavateli zaslaná kupní cena zpět na účet, který uvede v žádosti o odstoupení od kupní smlouvy, kterou zašle společně se zbožím. Z uhrazené částky budou odečteny logistické náklady ve výší 200,- v případě, že zajistí na své náklády doručení zakoupeného zboží zpět na adresu prodavajícího. V případě, že kupující nemá tuto možnost, zajistí prodavající zpětný odvoz zboží od kupujícího za úhradu 200,-, která bude také odečtena z kupní ceny.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Ceny:

Ceny jsou stanoveny podle aktuálního ceníku dodavatele a všechny jsou uvedeny včetně DPH!!! V případě, že po uzavření objednávky dojde ke zvýšení cen zboží subdodavatelů, je dodavatel oprávněn zvýšit ve stejném poměru kupní cenu.

Doprava a úhrada

Jednotlivé způsoby odběru a úhrady si zvolíte v objednávce.

 • Osobní odběr. ZDARMA ( u motocyklových/ATV pneu do 1-2 ks příplatek 200,- Kč vč. DPH)
 • Osobní odběr včetně výměny. Do poznámky uveďte požadovaný termín.
 • Zaslat dobírkou na adresu - PPL - platba při převzetí
  Při celkové objednávce do 20000,- Kč vč. DPH je cena dopravného 150,- za celou objednávku (dopravné a balné).
 • Při objednávce NÁKLADNÍCH pneumatik se řeší DOPRAVNÉ INDIVIDUÁLNĚ. (Většinou cca 200,- Kč za 1 kus pneu)
  Přepravu smluvně zajišťuje společnost PPL (PPL - Professional Parcel Logistic, s.r.o.) - expresní balíková služba. Termín doručení na Vámi zvolenou adresu v objednávce u zboží, které je skladem, je zpravidla 1-4 dny. V případě, že zboží skladem není, termín dodání si dohodnete s našimi pracovníky. V případě, že by Vás PPL v den doručení nezastihla na Vaši adrese, bude Vás řidič telefonický kontaktovat (telefonní číslo – dle kontaktu v objednávce) pokud Vás nezastihne, nechá Vám ve schránce oznámení o uložení zásilky na regionálním depu. Telefonicky si můžete objednat opětovné doručení na místo a v čase (mezi 9-16 hod.), který si s pracovníky PPL domluvíte. Toto druhé doručení je ZDARMA. Případně si můžete zboží odebrat i v regionálním depu společnosti PPL. Předpokládaný čas prvního doručení a případně adresu regionálního depa, které odpovídá Vaší adrese zjistíte dle Vašeho PSČ na stránkách PPL. V případě, že PPL v námi avizovaný den nedodá zboží na Vaši adresu a nenechá ani oznámení o uložení zásilky ve Vaší schránce, kontaktujte nás.
 • Zaslat na adresu - PPL - platba převodem na náš účet
  Budete kontaktován a informován o stavu objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu www.profi-pneu.cz pod číslem: 4843500001/5500 vedeného u Raiffaisen Bank. Po připsání částky na účet bude zboží s fakturou neprodleně odesláno zákazníkovi na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce.

U objednávek netradičních rozměru a nad 20.000Kč je možno (po objednání budete kontaktování) požadovat zálohu výši 20%, ta bude odečtena z kupní ceny a poukázána na účet provozovatele.

Faktura by měla být součásti balíku. Pokud tomu tak nebude, prosím napište nám email a obratem Vám fakturu zašleme.
Jsme plátci DPH.
Pokud máte přesto dotazy či nejasnosti, obraťte se na nás!

Tyto obchodní podmínky nabyvají účinnost 1. Ledna 2006. Změny vyhrazeny.